Aktuelles & Ankündigungen

Mai 2022

Berichterstattung Richtfest Ringgassenhöfe Idstein - www.ringgasse-idstein.de


Mai 2022

Richtfest Ringgassenhöfe Idstein - www.ringgasse-idstein.de


Ankündigung: 14. Mai 2022

Richtfest Ringgassenhöfe Idstein


Mai 2022

Fortschritt Rohbauarbeiten Magnolia Naurod


Februar 2022

Fertigstellung Dach Haus 3 & 2, Beginn Einbau Fenster Ringgassenhöfe Idstein


Februar 2022

Beginn Rohbauarbeiten Magnolia Naurod


Dezember 2021

Fertigstellung Rohbau Haus 3 & 2, Beginn Rohbauarbeiten Haus 1 Ringgassenhöfe IdsteinNovember 2021

Spatenstich Magnolia Naurod - www.magnolia.naurod.de
August 2021

Rohbauarbeiten - Fertigstellung Untergeschoss Scheunenhäuser Ringgassenhöfe Idstein - www.ringgasse-idstein.de
Juli 2021

Abschluss Erdarbeiten & Beginn Rohbauphase Ringgassenhöfe IdsteinSeptember 2020


Wilhelmstrasse 42

D-65183 Wiesbaden

Telefon      +49 (611) 790686-68

Fax            +49 (611) 790686-69

E-Mail           info@deag-real.de